הם רצו להרוס את רצוננו על ידי שלילת זכויותינו והם חשבו שלהיות בנות שישתקו אותונו בפחד ,אך אכזבנו אותם והתחלנו בקול רם והעלינו את דגל ההצלחה